<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Лідерство - це вплив на групи людей, що сприяє досягненню загальної мети. Це соціально-психологічний феномен, пов'язаний з динамічними процесами в малій групі; поняття, яке характеризує відношення домінування і підпорядкованості в групі.

1. Існує дві основні моделі лідерства: харизматична й експертна. Харизматичне лідерство - це лідерство, побудоване на енергетиці, вмінні надихати, вести за собою. Експертне лідерство засноване в першу чергу на знаннях, коли керівником стає найкращий фахівець - аналітик, експерт, здатний розв'язати практично будь-яку складну проблему.

2. У менеджменті сформовано моделі лідерства: трансакційне лідерство - це стиль лідерства, за якого лідер домагається виконання поставлених завдань від своїх послідовників через метод «батога і пряника»; трансформаційне лідерство посилює мотивацію, моральний дух і продуктивність послідовників за допомогою різних механізмів.

3. Відповідно до моделей лідерства виділяють певні лідерські стилі: авторитарний, демократичний, відсторонений. консервативний стиль, ініціативний, інструментальне лідерство, емоційне лідерство.

4. Наукові теорії, що стосуються гендерного вивчення менеджерів: домінування гендерного фактора над лідерською позицією; домінування лідерської позиції над гендерним фактором; рівноцінність гендерного фактора та лідерської позиції.

5. Інтелектуальний складник у менеджменті також є вагомим чинником досягнення мети діяльності. Розрізняють: соціальний інтелект - це здатність людини правильно розуміти свою поведінку і поведінку інших людей у суспільстві; емоційний інтелект - це різновид соціального інтелекту, і він визначається як сукупність найрізноманітніших здібностей, які забезпечують можливість успішно діяти в будь-яких ситуаціях.

6. Інтелектуалізація менеджменту - це процес набуття і використання підсистемами менеджменту підприємства нових

якостей, виражених у нормах управління (законах, закономірностях, принципах) та категоріях менеджменту, які базуються на максимізації впровадження системних знань і вмінь, зростанні інтелектуального капіталу, динамічній інтелектуальній активності персоналу, інтелектуально- інформаційних технологіях, найповнішому залученні особистісного й сукупного інтелекту до збільшення ринкової вартості підприємства.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

 1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
 2. Розділ 2. Джерела римського права
 3. Розділ 3 . Особи
 4. Розділ 4. Сімейне право
 5. Розділ 5. Захист прав. Позови
 6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
 7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 11. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 12. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 13. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 14. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ