<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

1. Етика - це система моральних принципів і цінностей, яка зобов'язує відрізняти правильну поведінку від неправильної. У нормативній етиці виділяють декілька підходів до опису систем цінностей і відповідно ухвалення етично складних рішень, які можна застосувати в практиці менеджменту: утилітарний підхід; індивідуалістичний підхід; морально- правовий підхід; концепцію справедливості.

2. Значну роль у розвитку етичних засад бізнесу та менеджменту відіграють Кодекси етики, які вказують менеджерам і працівникам організації як чинити, ухвалююючи рішення на основі аналізу цінностей, зобов'язують усіх працівників зважати на етичні аспекти рішень, які вони ухвалюють.

3. Виділяють такі типи етичних кодексів: кодекси, які регулюють документи з докладно розробленими правилами, включаючи санкції, передбачені в разі порушення кодексу; соціальні кодекси; корпоративні кодекси; професійні кодекси.

4. Вагомим елементом еволюції системи менеджменту є завдання підвищення соціальної, або в ширшому розумінні суспільної відповідальності бізнесу. Для визначення об'єк­тивного підґрунтя формування соціально-психологічних аспектів менеджменту є системні функції бізнесу, які він виконує в суспільно-економічній системі.

5. Забезпечення «матеріалізації» трудового потенціалу суспільства і надання за це еквівалентної компенсації є головною соціальною місією бізнесу.

6. Соціальна відповідальність - це добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.

7. У моделі оцінки корпоративної соціальної діяльності за основу беруть загальну соціальну відповідальність компанії, обумовлену відповідно чотирма критеріями: економічну, юридичну, етичну і взяту на себе відповідальність.

8. Розрізняють три підходи до розуміння проблем соціальної відповідальності бізнесу й етики управлінських рішень: традиційний, етичний, соціально-етичний.

9.

Менеджмент соціальної відповідальності є системою функцій і форм регулювання відносин підприємств з групами впливу для забезпечення конкурентоспроможного стійкого збалансованого розвитку підприємств.

10. Етика ділових стосунків - система знань про моральні аспекти ділових стосунків між людьми, а також людиною і суспільством. Етика ділових стосунків визначає систему моральних цінностей, критеріїв та параметрів у відносинах між виробниками і споживачами, між організаціями (підприємствами), між організаціями та державою, в самих організаціях та ін. Етика в ділових відносинах виконує функції не тільки моральної оцінки, а й присутня в ухваленні рішень, що дозволяє розв'язувати суперечливі етичні проблеми в бізнесі та організаціях.

11. Одним із проявів дискримінації є сексуальні домагання за ознакою статі на робочому місці. Це будь-яка небажана поведінка сексуального характеру, через яку особа почувається скривдженою, приниженою або заляканою.

12. Керівництво підприємств повинно усвідомлювати, що ускладнення управлінської діяльності, підвищення рівня освіченості та культури людей, зростання ролі особистості в діяльності організації, зміна структури та змісту мотивації людини до діяльності, визначення організації як відкритої системи, гуманізація управлінської діяльності як явища ділових відносин є основою успішного функціонування підприємств у сучасних умовах.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

 1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
 2. Розділ 2. Джерела римського права
 3. Розділ 3 . Особи
 4. Розділ 4. Сімейне право
 5. Розділ 5. Захист прав. Позови
 6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
 7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 11. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 12. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 13. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ