<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Контроль є однією з основних функцій менеджменту. Діяльність організації потребує, щоб контроль, як і планування, з яким він найтісніше пов'язаний, був безперервним процесом. Контроль - це процес, за допомогою якого керівництво організації визначає, чи правильні його рішення і чи не потрібні відповідні корективи.

1. Основними видами управлінського контролю є попередній, поточний та кінцевий. Кожен із них має свої цілі, завдання та засоби виконання.

2. Процес контролю реалізують через етапи: визначення параметрів контролю; створення моделі управління; вимір і оцінка ситуації; коригування процесів та зміна стандартів.

3. Попередній контроль реалізується через правила, процедури, поведінку тощо. Його здійснюють до початку роботи. Цей вид контролю використовують стосовно ресурсів: людських, матеріальних, фінансових. Поточний контроль здійснюють безпосередньо під час виконання роботи. У рамках кінцевого контролю зворотний зв'язок використовують після виконання роботи. Цей вид контролю необхідний для врахування топ-менеджментом організації можливих майбутніх ситуацій.

4. Ефективний контроль, який здатний забезпечити досягнення цілей організації, повинен: мати стратегічний напрямок; бути орієнтований на результат; бути економічним, своєчасним, мобільним, гнучким, відзначатися простотою та інше.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

 1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
 2. Розділ 2. Джерела римського права
 3. Розділ 3 . Особи
 4. Розділ 4. Сімейне право
 5. Розділ 5. Захист прав. Позови
 6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
 7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 11. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 12. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 13. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 14. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 15. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 16. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 17. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 18. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 19. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 20. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ