<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Ефективність діяльності будь-якої організації залежить від того, як виконується організаційна функція менеджменту, оскільки між організаційною формою та структурою управління існує тісний зв'язок.

1. Структура організації - це сукупність стійких зв'язків елементів, що забезпечують її цілісність і впорядкованість. Структура управління повинна відображати мету і завдання організації, а отже, бути підлеглою щодо структури самої організації і змінюватися разом з перетворенням організаційних форм. Структура управління повинна відображати функціональний розподіл завдань і обсяг повноважень працівників управління. Останні визначаються стратегією, політикою, процедурами, правилами і посадовими інструкціями і розширюються в напрямку вищих рівнів управління.

2. У менеджменті розрізняють лінійні та функціональні повноваження. Лінійні повноваження передають безпосередньо від керівника до інших підлеглих. Вони дають узаконену владу. Керівник у межах лінійних повноважень може розв'язувати проблеми без погодження з керівниками вищого рівня, виходячи при цьому з настанов, законів та наказів. Функціональні (штабні) повноваження делегує менеджер вищого рівня управління, який керує певною функцією менеджменту, менеджерові нижнього рівня управління, який керує аналогічною функцією.

3. Організаційна структура управління - це впорядкована сукупність підрозділів, які перебувають у стійких відносинах між собою, забезпечуючи ефективне управління та розвиток організації.

4. Органічна структура управління характеризується гнучкістю, незначною кількістю рівнів ієрархії управління, що дає змогу підприємству швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища, з використанням формальних правил та процедур, децентралізацією повноважень та участю працівників в ухваленні рішень. До такого типу структури управління належать дивізійні, адаптивні (проектні, матричні, програмно-цільові), конгломератні структури управління.

6. Лінійна організаційна структура - принципом побудови лінійної організаційної структури є вертикальна ієрархія, тобто підпорядкованість ланок управління знизу догори. Функціональна організаційна структура пе­редбачає функціональний розподіл праці та функціональну спеціалізацію підрозділів. Лінійно-функціональна органі­заційна структура управління найпоширеніша на підприємствах, які, зростаючи, переходять від малих до середніх. Дивізійні організаційні структури управління створюються на підприємствах, що збільшують масштаби діяльності і намагаються диверсифікувати виробництво для зниження негативних наслідків впливу зовнішнього середовища.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

 1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
 2. Розділ 2. Джерела римського права
 3. Розділ 3 . Особи
 4. Розділ 4. Сімейне право
 5. Розділ 5. Захист прав. Позови
 6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
 7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 11. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 12. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 13. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 14. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 15. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 16. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 17. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 18. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 19. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 20. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ