<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Планування - це вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення.

1. Бізнес-план містить оцінку власної підприємницької діяльності фірми і цільову оцінку кон'юнктури ринку, є програмою дій підприємця, потрібним робочим інструментом проектно- інвестиційних рішень і внутрішньофірмового планування, який використовують у всіх сферах підприємництва.

2. За часовими термінами, протягом яких передбачають досягти цілей, плани поділяють на: стратегічні (довготермінові), оперативні (короткострокові), одноразові плани.

3. Стратегічне планування - різновид управлінської діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів, пов'язаних із визначенням стратегії діяльності організації, тобто комплексного плану перспективного розвитку організації.

4. Оперативне планування - різновид управлінської діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів, пов'язаних із розробленням оперативного плану для реалізації стратегії.

5. Стратегії розвитку підприємства - це системний процес, який дозволяє проаналізувати суть умов, в яких працює галузь (підгалузь); визначити місію, цілі і завдання підприємства, розробити головні напрями та заходи збалансованості його розвитку в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища при якнайповнішому використанні всіх наявних ресурсів підприємства. Виділяють три ієрархічні рівні стратегії: загальну (корпоративну) стратегію підприємства, бізнес-стратегію (ділову, конкурентну), функціональні стратегії (портфель бізнесу підприємства).

6. Корпоративна стратегія - це стратегія, що описує загальний напрям розвитку підприємства.

7. Функціональна стратегія - визначає стратегічну орієнтацію певної функціональної підсистеми управління підприємством, яка забезпечує їй досягнення цілей.

8. Для маркетингової стратегії розробляють субстратегії: виробничу, асортиментну, ціноутворення, розповсюдження та просування. Маркетингова стратегія може складатися з чотирьох елементів: комплексу товарів та послуг; комплексу презентації; комунікаційного комплексу; комплексу дистрибуції.

9. До фінансової стратегії належать оптимальне ресурсне забезпечення, нарощування продуктових активів, досягнення якнайбільшого економічного ефекту від розміщення фінансових ресурсів.

10. Стратегію розвитку слід послідовно формувати за певними етапами: визначення місії, тобто головної мети, сенсу існування; діагностики - здійснюють стратегічний аналіз потенціалу розвитку, досліджують показники розвитку підприємства, макро- та мікросередовища функціонування, оцінюють стан, фактори розвитку, здійснюють пошук конкурентних переваг; аналізу стратегічних альтернатив і вибору стратегії - розробки та формування альтернативних варіантів розвитку (стратегічні альтернативи), моделювання й оцінювання можливостей реалізації стратегії; реалізації (виконання) стратегії - впровадження стратегії згідно з планом конкретних дій; контролю за реалізацією стратегії.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

 1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
 2. Розділ 2. Джерела римського права
 3. Розділ 3 . Особи
 4. Розділ 4. Сімейне право
 5. Розділ 5. Захист прав. Позови
 6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
 7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 11. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ