<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Ухвалення управлінських рішень є важливим складником управлінської діяльності. Своєчасно ухвалене, науково обґрунтоване рішення забезпечує успішність діяльності організації.

1. Потребу в ухваленні рішень обумовлюють як зовнішні, так і внутрішні обставини.

Детермінантою ухвалення управ­лінського рішення є потреба ліквідувати проблему та нівелювати вплив ризиків.

2. Ухвалення і реалізація ефективних управлінських рішень вимагає високого професіоналізму і відповідних соціально- психологічних якостей менеджера.

3. Управлінські рішення можна класифікувати за функціональним змістом, характером поставлених завдань, способом обґрунтування і ухвалення, сферою охоплення, тривалістю дії.

4. Успішне ухвалення рішень базується на таких умовах, як права, повноваження, обов'язковість, компетентність, відповідальність, обґрунтованість, своєчасність і пріоритетність.

5. Факторами, що впливають на процес ухвалення управлінського рішення, є особисті якості менеджера, стиль управління, середовище, система комунікації, застосування сучасних технологій і т. п.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

 1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
 2. Розділ 2. Джерела римського права
 3. Розділ 3 . Особи
 4. Розділ 4. Сімейне право
 5. Розділ 5. Захист прав. Позови
 6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
 7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 11. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ