<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Організація - це відкрита цілісна система, що складається з взаємозалежних структур, які тісно пов'язані із зовнішнім середовищем. Організації можна класифікувати за такими ознаками: за організаційно-правовою формою; формою власності; цільовим призначенням; широтою виробничого профілю; характером поєднання науки і виробництва; кількістю стадій виробництва; розташуванням підприємства.

1. Підприємницьке середовище - це комплекс умов і сил

зовнішнього порядку, які впливають на можливості суб'єктів ринкових відносин і дозволяють підприємцеві досягти своєї мети і реалізувати свої функції.

2. Внутрішнє середовище організації визначається внутрішніми змінними організації, а саме - цілями, завданнями, структурою, технологіями, персоналом. До внутрішнього середовища також відносять організаційну культуру та комунікації, трудові й технологічні процеси, які використовують для перетворення ресурсів на потрібний суспільний продукт.

3. Зовнішнє середовище - це сукупність зовнішніх факторів, які допомагають, сприяють або руйнують діяльність організації. Фактори зовнішнього середовища доцільно поділити на дві групи: фактори прямої дії, що безпосередньо впливають на діяльність організації і залежать від цієї діяльності; фактори непрямої дії, що впливають не безпосередньо, а через певні механізми та взаємини.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

  1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
  2. Розділ 2. Джерела римського права
  3. Розділ 3 . Особи
  4. Розділ 4. Сімейне право
  5. Розділ 5. Захист прав. Позови
  6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
  7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
  8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
  9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
  10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ