<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Сутність менеджменту розкривається у таких значеннях, як: наука і мистецтво управління; процес управління; орган або апарат управління; особливий вид управлінської діяльності (окрема управлінська спеціальність).

1. Менеджмент - це процес планування, організації, при­ведення в дію та контроль організації для досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, потрібних для ефективного виконання завдань.

2. Основними функціями управління, що розкривають зміст управлінської діяльності, є: планування, організація, мотивування, контроль.

3. У вітчизняній і зарубіжній практиці виділяють різні типи менеджерів. Важливо розуміти переваги й недоліки кожного з них, а також власні індивідуальні особливості, щоб використовувати їх на практиці у спосіб, який би був найавтентичнішим для вас та найефективнішим для організації.

4. Управлінська роль визначає поведінку менеджера у конкретній ситуації. Ролі мотивуються повноваженнями і статусом менеджера та охоплюють сферу його взаємодії з підлеглими. Управлінські ролі поділяються на три групи: міжособистісні, інформаційні, ролі з ухвалення рішень.

5. Розташування посад в організації залежно від їх підлеглості називають ієрархією. Рівні менеджменту передбачають поділ управлінської праці: менеджери нижчого рівня (оперативні керівники), менеджери середнього рівня (керівники відділів, завідувачі виробництва), менеджери вищого рівня (керівництво).

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

 1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
 2. Розділ 2. Джерела римського права
 3. Розділ 3 . Особи
 4. Розділ 4. Сімейне право
 5. Розділ 5. Захист прав. Позови
 6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
 7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 11. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 12. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ