<<
>>

Рекомендована література та корисні посилання

«Про охорону навколишнього природного середовища» Закон України від 25.06.1991// Відомості ВР України від 8.10.1991. - 1991. - №41; Голос України від 24.07.1991

1. «Про екологічну експертизу» Закон України від 9.02.

1995// Відомості ВР України від 21.02.1995. - 1995; Голос України від 16.03.1995

2. «Про охорону атмосферного повітря» Закон України від 16.10.1992// Відомості ВР України від 15.12.1992. - 1992. - №50

3. «Про плату за землю» від 3.07.1992 Закон України // Закон і бізнес. - 1992. - №47; Відомості ВР України від 22.09.1992. - 1992; Голос України від 23.07.1992

4. Кодекс України про надра від 27.07.1994// Відомості ВР України від 06.09.1994. - 1994.

5. Лісовий кодекс України від 21.01.1994// Відомості ВР України від 26.04.1994. - 1994

6. Водний кодекс України від 6.06.1995// Відомості ВР України від 13.06.1995

7. Земельний кодекс України від 25.10.2001// Відомості ВР України від 25.01.2002; Кадастр мінеральних вод України/ За ред. М. В. Лободи. - К., 1996. - 230 с.

8. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник/ за ред.

B. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. - Київ, Центр навчальної літератури, 2004. -516 с.

9. Екологічний менеджмент і аудит рекреаційних територій (концептуальні засади та організаційний механізм): Монографія/ Під ред. д.е.н. Т. П. Галушкіної.- Одеса: Вид-во ТОВ «ІНВАЦ», 2006. - 184 с.

10. Закирова Д. И. Проблемы и перспективы развития экологического менеджмента в Республике Казахстан // Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку: Зб. наук. праць ДОНДУУ. - Серія «Державне управління». Т. 5. - Донецьк. - 2004. - Вип. 33. - С. 147-154.

11. Кожушко Л. Ф. Екологічний менеджмент: підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. К. : ВЦ «Академія», 2007. - 432 с.

12. Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Заповіт, 1996. - 180 с.

13. Пахомова Н. В., Эндерс А., Рихтер К. Экологический менеджмент. - СПб: Питер, 2009. - 544 с.

14. Тендюк А. О. Система методів та інструментів екологічного менеджменту / Тендюк А. О. // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. - Випуск 7(26). Частина 3. - Луцьк, 2010. -

C. 224-233.

17. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія. - К.:КНТЕУ, 2013 - 537 с.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме Рекомендована література та корисні посилання:

  1. Рекомендована література та корисні посилання
  2. Рекомендована література та корисні посилання
  3. Рекомендована література та корисні посилання
  4. Рекомендована література та корисні посилання
  5. Рекомендована література та корисні посилання
  6. Рекомендована література та корисні посилання
  7. Рекомендована література та корисні посилання
  8. Рекомендована література та корисні посилання
  9. Рекомендована література та корисні посилання
  10. Рекомендована література та корисні посилання