<<
>>

Рекомендована література та корисні посилання

Базаров Т. Ю. Управління персоналом. / Базаров Т. Ю. - М.: Майстерність, 2002. - 250 с.

1. Виноградський М. Д. Управління персоналом: Навч. посіб., 2- ге видання / Виноградський М.

Д. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 180 с.

2. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. / Колот А. М. - К.: КНЕУ, 1998. - 230 с.

3. Крамаренко В. І. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник. / Крамаренко В. І. Холод Б.І. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 190 с.

4. Михайлова Л. І. Управління персоналом: Навч. посіб. / Михайлова Л. І. - К.: Київ: ЦУЛ, 2007. - 230 с.

5. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / Мураш­ко М. І. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. - 180 с.

6. Приходько А. М. Механізм відбору персоналу -

7. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: навч. посібник. / Савченко В. А - К.: КНЕУ, 2002. - 220 с.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме Рекомендована література та корисні посилання:

 1. Рекомендована література та корисні посилання
 2. Рекомендована література та корисні посилання
 3. Рекомендована література та корисні посилання
 4. Рекомендована література та корисні посилання
 5. Рекомендована література та корисні посилання
 6. Рекомендована література та корисні посилання
 7. Рекомендована література та корисні посилання
 8. Рекомендована література та корисні посилання
 9. Рекомендована література та корисні посилання
 10. Рекомендована література та корисні посилання
 11. Рекомендована література та корисні посилання
 12. Рекомендована література та корисні посилання
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. Рекомендована література та корисні посилання