<<
>>

Рекомендована література та корисні посилання

Афанасьев І. Діловий етикет: 2-е вид., перероб. і доп. / Афанасьєв І. - К. : «Альтерпрес», 2001. - 150 с.

1. Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие / Бендас Т. В. - СПб.: Питер, 2006.

- 198 с.

2. Гах Й. М. Етика ділового спілкування: Навч. посібник / Гах Й. М. - К. : Центр навч. літератури, 2005. - 180 с.

3. Герасимчук А. А. Філософські основи менеджменту і бізнесу: Навч. посібник / Герасимчук А. А., Тимошенко З. І., Шейко С. В. Європейський ун- т. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. - 190 с.

4. Герчанівська П. Е. Культура управління : навч. посібник / Герчанівська П. Е. - К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. - 152 с.

5. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навч. посібник / Дуткевич Т. В. - К. : Центр навч. літератури, 2005. - 456 с.

6. Іпатов Е. Ф. Психологія управління в бізнесі : навч. посібник / Іпатов Е. Ф., Левківський К. М., Павловський В. В. - [2-е вид., доп., перер.]. - Харків - Київ : НМЦВО, 2003. - 320 с.

7.Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. / Зусін В. Я. - К.: Центр навч. літератури, 2009. - 190 с.

8. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: монографія / Карамушка Л. М. - К. : Ніка-Центр, 2000. - 332 с.

9. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. / Карамушка Л. М. - К. : Либідь, 2004. - 424 с.

10. Карнегі Д. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Карнегі Д. - Харків : Промінь, 2001. - 560 с.

11. Лесько О. Й. Етика ділових відносин : [навч. посібник] / О. Й. Лесько, М. Д. Прищак, О. Б. Залюбівська, Г. Г. Рузакова. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 320 с.

12. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: Навч. посібник / Палеха Ю. І. - К. : Кондор, 2008. - 167 с.

13.Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посібник / Чайка Г. Л. - К.: Знання, 2005. - 123 с.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме Рекомендована література та корисні посилання:

 1. Рекомендована література та корисні посилання
 2. Рекомендована література та корисні посилання
 3. Рекомендована література та корисні посилання
 4. Рекомендована література та корисні посилання
 5. Рекомендована література та корисні посилання
 6. Рекомендована література та корисні посилання
 7. Рекомендована література та корисні посилання
 8. Рекомендована література та корисні посилання
 9. Рекомендована література та корисні посилання
 10. Рекомендована література та корисні посилання
 11. Рекомендована література та корисні посилання
 12. Рекомендована література та корисні посилання
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. Рекомендована література та корисні посилання