<<
>>

Рекомендована література та корисні посилання

Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Андрушків Б. М, Кузьмін О. Є. - Львів: Світ, 2001. - 273. с.

1. Баєва О. В. Основи менеджменту: практикум: навч. посібник. /Баєва О. В., Новальська Н.

І.,

Згалат-Лозинська Л. О. - К.: Центр учбової літератури, 2007 -137 с.

2. Біловодська О. А. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / Біловодська О. А. - К. : Знання, 2010. - 332 с.

3. Завадський Й. С. Менеджмент: - у 2 т. / Завадський Й. С. - К.: Вид-во Європ. ун-ту. - 2003. - 640 с.

4.Крамаренко В. И. Менеджмент: навч. посіб. / Крамаренко В. И. - Київ: ЦУЛ, 2004. - С. 253.

5. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. / Кузьмін О. Є. - К.: Академвидав, 2003. - 175 с.

6. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібник. - 2-е вид., доп. і перероб. / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. - Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2003. - 186 с.

7. Новак В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посібник. / Новак В. О. - К.: Кондор, 2006. - 189 с

8.Осовська Г. В., Основи менеджменту: підруч. вид. 3-є, перероб. і допов. / Осовська Г. В., Осовський О. А. - К.: «Кондор», 2008. - 294 с.

9. Скібіцька О. М. Менеджмент. / Скібіцька - К.: Кондор, 2009. - 156 с.

10. Стадник В. В. Основы теории и практики менеджмента: консп. лекций. / Стадник В. В., Йохна М. А. Соснин А. С., Мельниченко Л. В. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2012. - 472 с.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме Рекомендована література та корисні посилання:

 1. Рекомендована література та корисні посилання
 2. Рекомендована література та корисні посилання
 3. Рекомендована література та корисні посилання
 4. Рекомендована література та корисні посилання
 5. Рекомендована література та корисні посилання
 6. Рекомендована література та корисні посилання
 7. Рекомендована література та корисні посилання
 8. Рекомендована література та корисні посилання
 9. Рекомендована література та корисні посилання
 10. Рекомендована література та корисні посилання
 11. Рекомендована література та корисні посилання
 12. Рекомендована література та корисні посилання
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. Рекомендована література та корисні посилання