<<
>>

Рекомендована література та корисні посилання

Діденко В. М. Менеджмент: Підручник. / В. М. Діденко - К.: Кондор, 2008. - 584 с.

1. Мазаракі A. A. та ін. Менеджмент: теорія і практика : / A. A. Мазаракі - X.: TOB «Атіка ЛТД», 2007.-584 с.

2. Мескон М. Х., Основи менеджменту / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, пер. з англ. М.: Справа, 2004. - 800 с.

3. Мостенська Т. Л. Менеджмент. Підручник./Мостенська Т. Л., Луцький М. Г., Ільєнко О. В., Новак В. О. - 2-ге видання. - К.: Кондор- Видавництво, 2012. - 758 с.

4. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька - К.: Центр навч. літ., 2007. - 416 с.

5. Скібіцький О. М. Управління людським потенціалом: персонал, психологія, мотивація, відповідальність: Монографія / О. М. Скі­біцький. - К.: ТОВ «Три-К», 2013. - 582 с.

6. Скрипко Т. О. Менеджмент: Навч. посіб. / О. О. Ланда, Т. О. Скрипко - К.: Центр навч. літ., 2006. - 176 с.

7. Фалмер Р. М. Енциклопедія сучасного управління / Р. М. Фалмер - М. 2002 - 789 с.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме Рекомендована література та корисні посилання:

 1. Рекомендована література та корисні посилання
 2. Рекомендована література та корисні посилання
 3. Рекомендована література та корисні посилання
 4. Рекомендована література та корисні посилання
 5. Рекомендована література та корисні посилання
 6. Рекомендована література та корисні посилання
 7. Рекомендована література та корисні посилання
 8. Рекомендована література та корисні посилання
 9. Рекомендована література та корисні посилання
 10. Рекомендована література та корисні посилання
 11. Рекомендована література та корисні посилання
 12. Рекомендована література та корисні посилання
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. Рекомендована література та корисні посилання