<<
>>

Рекомендована література та корисні посилання

Василенко В. А. Стратегічне управління: Навч. посібник / Василенко В. А. Ткаченко Т. І. - К.: ЦУЛ, 2003. - 296 с.

1. Довгань Л. Є. Стратегічне управління Навчальний посібник. / Довгань Л.

Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 440 с.

2. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. /Герасимчук В. Г. - К.: КНЕУ, 2000. - 360 с.

3. Михайлов С. І. Менеджмент: Навчальний посібник - 2-ге вид. перероб. і доп. /Михайлов С. І. - К.: Ліра-К. - 2011. - 536 с.

4. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг: Навчальний посібник/ О. Б. Моргулець. - К.: ЦУЛ, 2012. - 384 с.

5. Порохня В. М. Стратегічне управління / Порохня В. М. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 224 с.

6. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Скібіцький; Нац. авіац. ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.

7. Скібіцький, О. М. Організація бізнесу. Менеджмент підпри­ємницької діяльності: Навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. - К.: Кондор, 2011.

8. Скрипко, Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник: / Т. О. Скрипко. К.: Знання. - 2011. - 424 с.

9. Хмурова В. В. Менеджмент підприємницької діяльності: Навчальний посібник / В. В. Хмурова; Київ. нац. ун-т. технологій та дизайну. - К., 2013. - 286 c.

10. Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю для магістрів усіх форм навчання / Укл. А. Д. Дудник. - К.: КНЕУ, 1999. - 60 с.

11. Електронна бібліотека підручників - режим доступу:

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме Рекомендована література та корисні посилання:

  1. Рекомендована література та корисні посилання
  2. Рекомендована література та корисні посилання
  3. Рекомендована література та корисні посилання
  4. Рекомендована література та корисні посилання
  5. Рекомендована література та корисні посилання
  6. Рекомендована література та корисні посилання
  7. Рекомендована література та корисні посилання
  8. Рекомендована література та корисні посилання
  9. Рекомендована література та корисні посилання
  10. Рекомендована література та корисні посилання