<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «екологічне управління», «екологічний менеджмент», «економічний аудит», «імідж організації», — , «інновація», «інвестиції», що згадуються в розділі.

2.

Назвіть, що є предметом екологічного менеджменту, й охарактеризуйте його мету.

Заповніть схему: Механізми екологічного менеджменту та дайте характеристику його елементам:

4. Охарактеризуйте основні завдання екологічного менеджменту.

5. Дайте характеристику основним методам екологічного менеджменту. Які методи.

6. Охарактеризуйте ринкові інструменти екологічного менеджменту. Які з них, на вашу думку, не можна застосовувати в сучасних ринкових умовах України і чому?

7. Охарактеризуйте впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві.

8. Проаналізуйте, як екологічний менеджмент впливає на формування конкурентоспроможності підприємства.

9. Проаналізуйте ризики, з якими стикаються інвестори при вкладанні капіталу в інноваційні проекти. Яку вигоду вони можуть отримати?

Розвиток навичок з менеджменту:

Дайте відповіді на такі питання щодо організації, яку ви обрали для вивчення:

1. Опишіть, чи використовує компанія у своєму механізмі управління принципи екологічного менеджменту. Якщо так, то які саме?

2. Чи характерний для організації тіньовий екологічний менеджмент?

3. Які стандарти екологічного менеджменту використовує організація у своїй практиці?

4. Як компанія підходить до інноваційності і в чому це проявляється?

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ