<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Дайте визначення понять «група», «команда», «віртуальна команда», «соціальні лінощі», «конфлікт», що згадуються у розділі.

1. Назвіть основні типи груп, що утворюються в організації.

2. Заповніть схему: Стадії формування груп:

3. Опишіть різні команди, які є в організаціях. Охарактеризуйте стадії розвитку команди.

4. Опишіть, як команди можуть збільшити свою конкурентоспроможність.

5. Охарактеризуйте принципи роботи команд.

1. Опишіть найпоширеніші типи команд топ-менеджменту. Проаналізуйте, які з них найефективніші для розвитку організації в сучасних ринкових умовах.

Розвиток навичок з менеджменту:

Дайте відповіді на такі запитання щодо організації, яку ви обрали для вивчення:

1. Який вид груп і команд ви можете визначити в ній?

2. Чи використовує ця організація віртуальні команди? Якщо це так, у чому саме?

3. Чи використовує ця організація самокеровані команди? Як?

4. Чи можете ви назвати конфлікти в цій організації? Що викликало їх, і як ви розв'яжете їх?

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 16. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ