<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Висловіть своє розуміння понять «лідерство» та «менеджмент». Що між ними спільне, а що відмінне?

1. У чому полягають особливості діяльності лідера?

2. Охарактеризуйте моделі лідерства:

а) харизматична модель_____________________________

б) експертна модель ________________________________

в) модель особливостей_____________________________

г) біхевіористична модель___________________________

3.

Менеджерська решітка базується на двох векторах:

а) виробничому й людському;

б) диктатора й демократа;

в) песиміста й маніпулятора.

4. Встановіть відповідність між поняттями: 1) Трансакційна модель

2) Трансформаційна модель

а) пасивне лідерство, реагує на результати;

б) активне лідерство;

в) співробітники досягають цілей через вищі ідеали і моральні цінності;

г) співробітники досягають цілей через заохочення і покарання, які встановлює лідер;

ґ) мотивує послідовників, закликаючи їх ставити спільні інтереси на перше місце;

д) мотивує послідовників, апелюючи до їхніх власних інтересів.

5. Дайте визначення поняття «гендер», що згадується у розділі.

6. Оберіть торговельну організацію, де ви проходили практику, та проаналізуйте, чи існують у ній будь-які гендерні стереотипи, і якщо так, зазначте їх.

7. Дайте порівняльну характеристику емоційному і соціальному інтелекту.

8. Перелічіть та проаналізуйте лідерські стилі. Який стиль лідерства притаманний саме вам?

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 16. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 17. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ