<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання для самоперевірки знань:

1. Дайте визначення понять «управління людськими ресурсами», «стратегічне управління людськими ресурсами», «стратегія», «екстраполяція», «професіограма», «трудовий договір», що згадуються в розділі.

2. Назвіть основні характеристики особливостей людських ресурсів.

3. Заповніть схему: Етапи управління людськими ресурсами:

4. Охарактеризуйте особливості стратегічного управління людськими ресурсами.

5. Які характеристики сильної конкурентної позиції організації, на вашу думку, є ефективними на підприємствах України в сучасних ринкових умовах?

6. Охарактеризуйте, в чому полягає суть основного завдання планування людських ресурсів.

7. Дайте характеристику методів, які організація може використовувати для залучення кандидатів. Які з них є найефективннішими?

8. Попросіть менеджера навести приклад принципів, які використовують при відборі кандидатів. Проаналізуйте, чи ці принципи є ефективними, чи могли б ви запропонувати щось інше?

9. Охарактеризуйте інструменти відбору кадрів. Які з них, на вашу думку, найефективніші?

Практична вправа: «Розвиток навичок з менеджменту»

Дайте відповіді на такі питання щодо організації, яку ви обрали для вивчення:

1. Опишіть, як компанія здійснює управління людськими ресурсами. Чи ця система ефективна, чи має якість недоліки?

2. Чи стимулює компанія навчання працівників, щоб підвищити їхню кваліфікацію?

3. Який вид стратегічного управління людськими ресурсами застосовує ця організація?

4. Як компанія підходить до відбору та найму працівників?

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 16. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 17. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ