<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Дайте визначення понять «організаційна культура», «організаційні зміни», що згадуються в розділі.

1. Назвіть основні ознаки організаційної культури.

2. Заповніть таблицю: «Трикрокова модель здійснення організаційних змін К.

Левіна»:

1. Охарактеризуйте елементи організаційної культури.

2. Назвіть суб'єктивні та об'єктивні елементи організаційної культури.

3. Які моделі організаційних змін, на вашу думку, є ефективними на підприємствах України в сучасних ринкових умовах?

4. Які етапи моделі управління організаційними змінами за Грейнером є найефективнішими для стабільності організації?

5. Запитайте деяких працівників організації про їх організаційні цінності, норми, церемонії і звичаї, а також про спеціальну мову та історії. Посилаючись на цю інформацію, опишіть культуру організації.

6. Проаналізуйте труднощі, з якими менеджери стикаються при спробі впровадити організаційні зміни. Як вони можуть подолати деякі з цих труднощів?

7. Розвиток навичок з менеджменту:

Культура організації знаходить своє відображення у кожному аспекті процесу (дії) - від витворів мистецтва, які висять на стінах, до того, наскільки відкритим і прозорим є управління між зацікавленими сторонами (посередниками). При плануванні вашого бізнесу ви прагнете впровадити свої цінності і принципи в норми і матеріальні символи організації. Подумайте про це і про те, що ви включите в складник організаційного плану вашого бізнес-плану.

1. Розробіть набір цінностей і принципів, за якими ваше підприємство ітиме.

2. Опишіть організаційну культуру, яку ви хочете започаткувати.

3. Як ви будете вчити керівників і працівників засвоювати ці норми і цінності?

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 16. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ