<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «етика», «Етичний кодекс», «стейкхолдери», що згадуються у розділі.

2. Назвіть основні підходи до опису систем цінностей і, відповідно, до ухвалення етично складних рішень, які можна застосувати в

практиці менеджменту.

Концепція справедливості стверджує, що етично коректне рішення повинно ґрунтуватися на принципах рівності, чесності й неупередженості. Заповніть таблицю та дайте характеристику типів справедливості:

Типи справедливості

1. Охарактеризуйте типи етичних кодексів.

2. Охарактеризуйте національні стилі ділових стосунків.

3. Які системи контролю за дотриманням норм етики, на вашу думку, є ефективними?

4. Охарактеризуйте критерії соціальної відповідальності компаній.

5. Попросіть менеджера навести приклад етичної поведінки та приклад неетичної поведінки, за якою він чи вона спостерігали. Проаналізуйте, що стало причиною такої поведінки і до яких привело результатів.

6. Дайте визначення розмаїття робочої сили, домагань на робочому місці та сексуального домагання. Чи дозволено використовувати дитячу працю?

Розвиток навичок з менеджменту

Дайте відповіді на такі питання щодо організації, яку ви обрали для вивчення:

1. Коротко опишіть усі зацікавлені сторони. Як компанія задовольняє різноманітні потреби та інтереси кожної групи?

2. Чи існує в компанії формальний кодекс етики? Як вона справлялася з етичними дилемами в минулому?

3. Як компанія підходить до соціальної відповідальності?

4. Як компанія підходить до управління особистісним різноманіттям?

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ