<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Вкажіть одну правильну відповідь: 1.1. Мотивація - це:

а) широкий спектр конкретних засобів, що базуються на системі цінностей людини;

б) процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації;

в) особливий стан психіки індивіда, незадоволеність, яку він усвідомлює відображення невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами;

г) процес задоволення працівників.

1.2. Винагорода - це:

а) перелік конкретних засобів, що базуються на системі цінностей людини;

б) умови, за яких робітники можуть задовольнити свої потреби;

в) потреба, усвідомлена з погляду необхідності здійснення конкретних цілеспрямованих дій;

г) процес спонукання працівників до діяльності.

1.3. Теорії мотивації поділяються на:

а) лінійні, штабні і функціональні;

б) змістові і процесуальні;

в) адміністративні і функціональні;

г) вузькоспеціалізовані і широкоспеціалізовані.

1.4. Яка теорія мотивації описує потреби, що є набутими (вони розвиваються на основі навчання і життєвого досвіду та здійснюють помітний вплив на поводження людини):

а) теорія Ф. Герцберга,

б) теорія А. Маслоу;

в) теорія В. Врума;

г) теорія Д. Макклеланда?

1.5. Партисипативність - це:

а) розподіл прибутку через зростання продуктивності;

б) проектування і перепроектування робіт;

і0

в) залучення працівників до аналізу проблем та їх розв'язання;

г) метод імітації вироблення управлінських рішень за заданими правилами.

2. Завершіть твердження:

2.1. Створення умов, що дозволяють робітникові відчувати, що він може задовольнити свої потреби таким поводженням, яке забезпечує досягнення цілей організації, - це .

2.2. Перелік конкретних засобів, що базуються на системі цінностей людини, - це .

2.3. Наявність потреби не є єдиною обов'язковою умовою для мотивації (людина також повинна сподіватися, що тип поводження, який вона обрала, приведе до наміченої мети) - це теорія__________________ .

3. Оберіть торговельну організацію, на якій ви проходили практику, та проаналізуйте, яка з теорій мотивації домінує в ній.

4. Дайте порівняльну характеристику ієрархії потреб Маслоу та теорії мотиваційної гігієни Герцберга.

5. Уявіть, що ви директор торговельної компанії. Яку теорію мотивації ви обрали для своїх працівників. Проаналізуйте, чому саме.

6. Проведіть дослідження «Чи стали б ви працювати, якби в цьому не було фінансової потреби?»

Для цього дослідження можна запропонувати такі запитання:

^Що людина отримує від роботи?

^За що вона згодна продавати свою працю?

^Що є для неї адекватною винагородою?

Можна запропонувати перелік можливих «вимог» і винагород: ^ гроші;

^ спілкування з цікавими людьми; ^ можливість впроваджувати ідеї в життя; ^ можливість впливати на інших; ^ можливість приємно проводити час; ^ можливість пізнати щось нове; ^визнання;

реалізація власних здібностей; ^ комфортні умови праці;

Sбезпека;

^ престижне становище в суспільстві;

S смачні обіди;

S можливості навчатись, підвищувати кваліфікацію.

Проаналізуйте, чи є для людей у роботі щось більше, ніж просто гроші.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 16. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ