<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Дайте порівняльну характеристику процесу планування та бізнес-планування.

1. Хто здійснює планування?

2. Розташуйте плани (за часовим терміном) у певній послідовності:

оперативні ? стратегічні ? одноразові

Чи важлива послідовність у плануванні?

3.

Стратегія - це (зазначте правильну відповідь):

а) генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу пріоритетів та ресурсів організації для досягнення її цілей;

б) процес формування мети діяльності підприємства, визначення пріоритетів, засобів і методів для досягнення її цілей;

в) процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації для досягнення її цілей.

4. Охарактеризуйте відмінні особливості стратегічного та оперативного планування.

5. Що покладено в основу SWOT-аналізу?

6. За методикою стратегічної оцінки проаналізуйте підприємство, де ви проходили практику.

7. Яка з описаних стратегій найкраще вказує напрям розвитку підприємства? Відповідь обґрунтуйте.

8. Уявіть себе менеджером комерційного відділу підприємства. Ваша фірма щороку бере участь у міжнародному ярмарку. «Накресліть» стратегічний та оперативний плани для участі в ярмарку.

9. Чи виникає у вас часом відчуття, що вас поглинає щоденна робота? Ви весь день крутитеся, як білка в колесі, але нічого суттєвого так і не встигаєте зробити. Спробуйте спланувати свій час за матрицею Ейзенхауера[1].

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ