<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І. Запитання для самоперевірки:

1. Назвіть види управлінських рішень і поясніть різницю між запрограмованими і незапрограмованими управлінськими рішен­нями.

2. Що впливає на ефективність ухвалення управлінського рішення?

3.

Назвіть фактори, що впливають на процес ухвалення управлінського рішення.

4. Проаналізуйте управлінські рішення, які ухвалюють за способом обґрунтування, та наведіть конкретні приклади.

II. Питання на широкий вибір

Для запропонованих нижче питань оберіть одну правильну або найбільш повну відповідь, обґрунтуйте та поясніть, чому інші тлумачення помилкові.

1. Чинники, що впливають на ухвалення управлінських рішень:

A. Особисті якості керівника, середовище ухвалення рішення.

Б. Інформаційні та психологічні обмеження.

B. Негативні наслідки, взаємозалежність рішень.

Г. Усі відповіді правильні.

2. За допомогою управлінських рішень:

A. Визначають цілі діяльності організації.

Б. Закріплюють людей за посадами і робочими місцями.

B. Розподіляють ресурси.

Г. Усі відповіді правильні.

3. Управлінські рішення за часовим періодом поділяють на:

A. Стратегічні, тактичні, оперативні.

Б. Планові, організаційні, регулювальні, активізаційні, контрольні.

B. Директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, дозвільні.

Г. Оптимальні, раціональні.

III. Практичні вправи

Ситуаційно-аналітична вправа «Кадрове агентство»

До недавнього часу в Києві існувало три профільні агентства, які здійснювали підбір гувернанток і нянь для догляду за дитиною. Це компанії «Уют-Сервіс», «Матіола», «Пелюстки троянд». Останнім часом додалося ще декілька фірм. Свої послуги на ринку сімейних помічників також пропонують няні- любительки і релігійні товариства.

Схема роботи агентства з клієнтом стандартна: після з'ясування вимог та побажань клієнта організовують зустріч з чотирма - п'ятьма кандидатами, які найбільше відповідають вимогам.

Коли вибір зроблено, няня приступає до роботи на двотижневий оплачуваний період, який визначають як іспитовий. Після цього укладають тристоронній договір між клієнтом, найманим працівником і агентством.

Представник агентства контролює роботу робітників. Згідно з контрактом агентство протягом чотирьох місяців гарантує безкоштовну заміну персоналу і має ліквідувати всі непорозуміння (якщо вони виникають) між сторонами.

Незважаючи на стандартизовану схему роботи з клієнтом, посередники дуже відрізняються методом підбору бази даних. Досить складно ввійти до списку професійних нянь і гувернанток. У кожному агентстві по-різному відбирають здобувачів.

В агентстві «Пелюстки троянд» набирають лише професіоналів, які мають солідний досвід роботи. Кандидати проходять складне тестування. їх ретельно перевіряють на володіння різними методиками та вміння діяти в непередбачуваних ситуаціях.

Агентство «Матіола» створює свою базу співробітників. Воно платно навчає за авторськими методиками, а потім безкоштовно працевлаштовує. Під час навчання кандидат має засвоїти потрібні практичні навички й ознайомитися з основами педагогіки, а головне - збагнути психологію успіху. Паралельно педагоги фірми навчають майбутніх нянь і гувернанток, складають психологічний портрет своїх підопічних.

Агентство «Уют-Сервіс» зобов'язує кандидата пройти тестування з консультантом. Здобувач на посаду няні або гувернантки має пройти співбесіду із спеціалістами. В межах закону перевіряють також і членів сім'ї майбутньої няні.

Після цього кандидати проходять навчання, а педагоги дають свої рекомендації. На останньому етапі консультант складає психологічний портрет кожного здобувача. Тестування, які проводить спеціальна комісія, дає остаточні результати стосовно подальшої роботи.

Незважаючи на вищенаведені труднощі, претендентів на таку роботу чимало. Хоча замовлень на домашній персонал надходить на кадровий ринок значно більше. Дуже чітко простежується ця тенденція за останні п'ять років.

Це пов'язано з тим, що з кожним днем в Україні підвищуються вимоги до освіти. Отже, попит на послуги професійних нянь і гувернанток збільшується.

Ці послуги мають суттєві переваги, гувернантка весь свій час витрачає на розвиток дитини. До того ж дитина сприймає знання від чужої людини значно краще, ніж від будь-якого члена сім'ї.

Збільшення ринку роботодавців викликало підвищення жорсткості вимог до кандидатів.

Одна з основних проблем, з якою стикаються агентства, - це недовіра як з боку клієнтів, так і з боку здобувачів. Часто агентствам доводиться стикатися з кандидатами, які мали справу з фіктивними кадровими агентствами. Такі організації пропонують придбати власні списки телефонів роботодавців. Після укладання вдалої фінансової угоди фіктивні фірми зникають. Такі структури суттєво зашкоджують іміджу кадрового бізнесу. Ще одна проблема цього бізнесу полягає у вередливих клієнтах. Цей контингент, як правило, недобросовісно користується правом на безкоштовну заміну. Є чимало випадків, коли такі клієнти, отримавши послуги двох - трьох гувернанток одного агентства, направляються із запитом до фірми-конкурента.

Загалом слід зазначити, що ситуація на ринку цих послуг така: попит зростає, а пропозиція зменшується. Така ситуація в найближчий час може викликати підвищення цін на такі послуги.

Гувернанток та нянь внесено до державного класифікатора професій. Отже, працюючи на цій посаді, можна заробити стаж і пенсію, сплачуючи встановлений державою податок зі своєї заробітної плати.

Довідка:

1. Обов'язки няні - робота з дітьми, яким ще немає року. Нянями є переважно лікарі-педіатри, патронажні медсестри, медсестри з палат новонароджених.

2. Гувернантку наймають, щоб вона забезпечила всебічний розвиток дитини і підготувала її до школи. Ці послуги пропонують вчителі початкової і середньої школи, вихователі дитячих садочків, випускники педагогічних вищих навчальних закладів.

Завдання:

На ринку починає свою діяльність нове кадрове агентство «Мері Поппінс».

Враховуючи умови, які склалися на ринку послуг, керівництву агентства потрібно ухвалити важливе рішення щодо подальшої роботи:

• провести активну рекламну кампанію (фінансові можливості фірми незначні);

• визначити маркетингову цінову стратегію - збільшити/ зменшити ціни на послуги;

• розширити систему збуту - відкрити філіал в іншому місті.

Потрібно:

1. Визначити весь перелік можливих альтернативних рішень.

2. Визначити фактори, які слід врахувати в процесі ухвалення рішення.

3. Визначити критерії вибору рішення.

4. Вибрати остаточне рішення.

Результати опрацювання ситуаційної вправи

5. Результати опрацювання ситуаційної вправи оформити у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика проблеми Обме­ження Альтер­нативи Критерій Вибір

..

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 16. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 17. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ