<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

I. Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняття «організація як відкрита система».

2. Назвіть та охарактеризуйте компоненти, що впливають на ефективну діяльність організації.

3. Які основні внутрішні змінні організації потрібно враховувати топ-менеджерові при ухваленні управлінських рішень?

4. Чому керівники організації повинні усвідомлювати взаємозв 'язок внутрішніх змінних компанії, і як це впливає на діяльність компанії?

5. Назвіть та проаналізуйте фактори зовнішнього середовища організації.

6. Які управлінські рішення ухвалює керівник організації, аналізуючи вплив факторів робочого середовища?

7. Проаналізуйте різницю між факторами зовнішнього середовища прямої і опосередкованої дії.

8. Наведіть приклад, виходячи з власного досвіду, впливу політичного, соціокультурного, міжнародного факторів на діяльність організації.

II. Питання на широкий вибір

Для запропонованих нижче питань оберіть одну правильну або найповнішу відповідь, обґрунтуйте та поясніть, чому інші тлумачення помилкові.

1. До ознак організації належать:

A. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.

Б. Цілеспрямованість, наявність певної кількості учасників (персоналу), наявність внутрішнього координаційного центру, наявність структури, організаційна культура, здійснення певних видів діяльності.

B. Наявність структури, мети і персоналу.

Г. Наявність керівників і підлеглих, поділ праці, повноважень та відповідальності.

2. До макросередовища організації належать:

A. Законодавчі акти, державні органи влади, система економічних відносин у державі, стан економіки, персонал, міжнародне оточення, соціально-культурні обставини.

Б. Законодавчі акти, державні органи влади, система економічних відносин у державі, стан економіки, міжнародні події, конкуренти, соціально-культурні обставини.

B. Законодавчі акти, державні органи влади, система економічних відносин у державі, стан економіки, міжнародні події, міжнародне оточення, соціально-культурні обставини.

Г. Законодавчі акти, державні органи влади, система економічних відносин у державі, стан економіки, конкуренти й постачальники, міжнародне оточення, соціально-культурні обставини.

3. Які з факторів зовнішнього середовища організації належать до факторів непрямої дії?

A. Постачальники.

Б. Конкуренти.

B. Міжнародні події.

Г. Органи державної влади.

4. Документ, у якому відображено сукупність внут- рішньофірмових принципів та правил взаємовідносин між робітниками та службовцями, своєрідна система цінностей і переконань, які весь персонал організації схвалює добровільно або в процесі виховання, - це:

A. Етичний кодекс. Б. Статут.

B. Посадові інструкції. Г. Філософія організації.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ