<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

I. Запитання для самоперевірки знань

1. Дайте визначення поняття «менеджмент», що згадується у розділі.

2.

Назвіть основні функції менеджера.

3. Розташуйте функції менеджера в певній послідовності, поставивши цифри від 1 до 4:

? організація
? керування
? планування
? контроль

Чи важлива послідовність у функціях менеджера? Обведіть відповідну відповідь та обґрунтуйте її. ТАК НІ

4. Назвіть та охарактеризуйте типи менеджерів.

5. Як залежить праця менеджера від його місця в ієрархічній системі управління?

6.Яке керівництво організацією, на вашу думку, ефективніше: одноосібне (топ-менеджер) чи колективне (команда менеджерів)?

7. Які ролі виконує менеджер, і як вони пов'язуються з його місцем в ієрархічній системі управління?

8. Запитайте менеджерів середнього чи вищого рівня, як вони виконують свої управлінські функції з планування, організації, управління та контролю. Скільки часу вони витрачають на виконання тієї чи іншої функції?

9. Уявіть себе директором гуртової бази. Визначте відповідний рівень менеджменту. Проаналізуйте, які ролі вам доведеться виконувати щодня?

II. Практичне завдання: Розвиток навичок з менеджменту

Вам потрібно проаналізувати організацію (протягом семестру), щоб сприяти розвиткові ваших навичок з менеджменту. Оберіть відому торговельну організацію, яку легко досліджувати за допомогою інформації в Інтернеті, в засобах масової інформації або можна взяти, до прикладу, підприємство, де ви були на практиці. Ознайомтеся з усіма можливими джерелами інформації та дайте відповідь на такі запитання:

• Надайте короткий профіль організації. Яка вона велика? Скільки працює у ній працівників, яким є її річний прибуток? Які види товарів та послуг вона надає?

• Надайте коротку характеристику галузі, в якій здійснює свою діяльність ця організація. Як багато в неї конкурентів? Яким є їхній цільовий ринок?

• Визначте команду топ-менеджменту. Наведіть приклади видів діяльності, які ілюструють, як керівник залучає їх до процесів планування, організації, управління та контролю.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ