Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

Жорстоке поводження з тваринами (ст 299).

Ця стаття встановлює відповідальність за знущання над тваринами, що належать до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування зазна-чених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів.
Об'єктом цього злочину є суспільні відносини, що забезпечують загальноприйняті принципи моральності у сфері поводження з тваринами. Жорстоке поводження з тваринами або інше знущання над ними суперечить сформованим у суспільстві підвалинам гуманного ставлення до тварин.
Предметом цього злочину є будь-які хребетні тварини, незалежно від їх належності і того, де вони мешкають і для яких цілей використовуються. Закон однаково охороняє тварин, які утримуються в домашніх умовах, в зоопарках, на фермах, в цирках, і тих, які перебувають у природному середовищі. Виняток становлять лише гризуни та інші шкідники сільськогосподарських, лісових або мисливських угідь.
Об'єктивну сторону цього злочину утворить знущання над твариною, вчинене із застосуванням жорстоких методів або нацьковування цих тварин одна на одну. Знущання має місце при катуванні із застосуванням жорстоких методів, наприклад, заподіяння травм, переломів кінцівок, термічний або хімічний вплив тощо. Жорстоке поводження може бути вчинено і шляхом позбавлення води, корму, повітря. Ознак цього злочину немає у разі знищення хворих, бездомних тварин, при мисливському відстрілі або іншому видобутку диких тварин і птахів, а також при забої домашніх тварин, із дотриманням відповідних правил.
Нацьковування тварин одна на одну має, наприклад, місце, коли собака використовується для нападу на інших диких або домашніх тварин заради втіхи, або проводяться собачі чи півнячі бої. Закінченим злочин визнається з моменту вчинення будь- якого з зазначених діянь.
Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом. Мотиви вчинення злочину — хуліганські або корисливі.
Суб'єктом цього злочину може бути будь-яка особа, що досягла 16-річного віку.
Частина 2 ст. 299 передбачає відповідальність за ті самі дії, вчинені в присутності малолітнього, тобто підлітка до 14-ти років. Наявність цієї кваліфікуючої ознаки припускає, що зазначені діяння вчиняються в тому місці, де присутні одна чи кілька осіб, які не досягли 14-ти річного віку. При цьому винний повинен усвідомлювати малолітність хоча б одного з присутніх підлітків.
Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 299 — штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців; за ч. 2 ст. 299 — штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Жорстоке поводження з тваринами (ст 299)."
 1. злочини проти моральності відносяться:
  наруга над могилою (ст. 297). До кримінальної відповідаль ності притягуються особи за наругу над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покій ного, а також викрадення предметів, що знаходяться в міс ці поховання або на трупі; нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури (ст. 298), є кримінально караним діянням якщо воно вчинюється умисно (ч. 1 ст.
 2. 18.1. Кримінологічна характеристика насильницьких некорисливих злочинів
  У кримінологічній класифікації злочинів як окремий вид вирізняють насильницькі злочини. Під насиллям у кримінальному праві розуміють фізичний або психічний вплив особи на іншу людину, який порушує її право на особисту недоторканість, з метою досягнення певного злочинного результату. Зазначимо, що згідно із ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і
 3. § 1. Загальна характеристикаі види злочинів проти громадського порядку та моральності
  Суспільна небезпечність діянь, що розглядаються у цьому розділі, полягає в тому, що вони заподіюють або ставлять під загрозу заподіяння істотної шкоди громадському порядку і моральним основам життя суспільства. Сукупність цих відносин і є родовим об'єктом зазначених злочинів. Громадський порядок — це сукупність суспільних відносин, що забезпечують спокійні умови життя людей у різних сферах
 4. 41_Порядок користування об’єктами тваринного світу.
  Дикі тварини стають об'єктами аграрного права через використання їх у сільськогосподарській діяльності, добування їх суб'єктами аграрного права і через знищення їх як шкідників сільського господарства. Важливими законодавчими актами щодо цього є закони України від 13 грудня 2001 р. "Про тваринний світ", від 22 лютого 2000 р. "Про мисливське господарство та полювання" та від 6 лютого 2000 р. "Про
 5. Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
  1. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів,- караються штрафом до п'ятдесяти Неоподатковуваних Мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього,-
 6. Згідно з Кримінальним Кодексом України "кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років" (ч. 1 ст. 22)
  . Але ч. 2 цієї ж статті містить перелік злочинів, за які кримінальна відповідальність настає з чотирнадцяти років: умисне вбивство (ст.ст. 115—117), умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, ч. З статей 345, 346, 350, 377, 398), грабіж (ст.ст. 186, 262, 308), розбій (ст. 187, ч. З статей 262, 308) та багато інших. Досягнення встановленого КК України віку — одна із загальних умов притягнення
 7. Суб’єктивна сторона складу злочину
  — це внутрішній зміст злочину (на відміну від зовнішньої характеристики), це ті психічні процеси, які відбуваються у свідомості особи, коли вона вчиняє злочин, це її психічне ставлення до вчиненого нею діяння та його наслідків. Ознаками цієї сторони складу злочину є вина, мотив, мета й емоційний стан. Таким чином, зазначені чотири сторони (елементи), які можна розглядати як підсистеми, утворюють
 8. 1. УМИСНЕ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА
  Матеріальні збитки власнику можуть бути спричинені не лише внаслідок розкрадання майна та інших корисливих посягань, але і шляхом умисного знищення або пошкодження майна. Знищення майна з об'єктивної сторони передбачає протиправне доведення майна до певної непридатності щодо його цільового призначення. Внаслідок знищення майно перестає існувати або повністю втрачає свою цінність і корисні якості.
 9. Для пiдстав кримiнальної вiдповiдальностi не має значення, хто повiдомляу про загрозу i вiд кого
  Для пiдстав кримiнальної вiдповiдальностi не має значення, хто повiдомляу про загрозу i вiд кого надходить загроза - вiд самого повiдомлювача чи iнших осiб, а також i адресат повiдомлення. Вчинення дiяння повторно, за попереднiм зговором групою осiб, або такого, що завдало значної шкоди, квалiфiкууться за ч. 2 ст. 206 КК України. 480 Дiяння, передбачене ст. 206 КК України, вчинюуться умисно,
 10. функції складу злочину
  Які ж функції виконує склад злочину, які завдання на нього "покладені"? Першу, найзначнішу функцію ми розглянули — це функція бути підставою кримінальної відповідальності (фундаментальна функція). Серед інших — це функція забезпечення конституційних прав і свобод громадян, адже відсутність хоча б однієї ознаки конкретного складу злочину в діянні особи виключає будь-яку можливість її притягнення
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru