Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

Загальна характеристика злочинів проти власності та їхні види.Об'єктом є : суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави.
Суб'єктами права власності виступають - держава, юридичні та фізичні особи.
Предмет: приватне, колективне або державне майно, право на майно, а також дії майнового характеру, напр., при вимаганні (ст.189) та шахрайстві (ст.190).
Об'єктивна сторона: злочини з матеріальним складом - їх обов'язковою ознакою є спричинення внаслідок протиправного діяння суспільно небезпечні наслідків у вигляді матеріальної шкоди відносинам власності.
Закінченими вони є з моменту настання цієї шкоди.
Однак для закінчення таких злочинів як розбій, вимагання, погроза знищення майна не потрібно фактичного настання шкоди (це так звані усічені склади злочинів).
З суб'єктивної сторони: характеризуються прямим умислом, за якого особа усвідомлює, що посягає на чужу власність, на яку вона не має права, передбачає спричинення матеріальної шкоди і бажає цього, одночасно бажаючи власного незаконного збагачення.
Поряд з цим знищення або пошкодження майна (ст. 194) може бути вчинене і з непрямим умислом, а необережне знищення або пошкодження майна (ст. 196) і порушення обов'язків щодо охорони майна (ст. 197) можуть бути вчинені через необережність.
Загальні ознаки: характеризують злочини проти власності, істотно розрізняються між собою за характером діяння, способом їх вчинення, мотивами.
Так, за наявності корисливого мотиву злочини проти власності поділяються на корисливі і некорисливі.
1) корисливі (статті 165—193): пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 185—191); не пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 192, 193);

<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Загальна характеристика злочинів проти власності та їхні види."
 1. Злочини проти довкілля, їхні види та загальна характеристика.
  Всі природні багатства нашої країни — згідно з Конституцією України є об'єктами права власності Укр. народу Родовий об'єкт: суспільні відносини, що забезпечують охорону довкілля, його наукове обгрунтоване раціональне використання і відтворення природних ресурсів, охорону нормального екологічного стану біосфери. Об'єкти поділеняються на: Злочини у сфері землевикористання, охорони надр,
 2. 25. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  Ст.3 Конституції Укр. проголошує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Закріплені у ІІ розд. Конституції Укр. (ст.21-62) права та свободи людини і громадянина гарантуються і захищаються чинним законодавством. Однією з таких гарантій є кримінально-правовий захист конституційних прав і свобод від злочинних
 3. 32. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти власності.
  Об'єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави. Суб'єктами права власності виступають - держава, юридичні та фізичні особи. Ст.13 Конституції проголошує рівність усіх суб'єктів права власності перед законом і забезпечення захисту їх прав державою. Крім об'єкта, злочини
 4. 71. Поняття та детермінація корисливої злочинності. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів.
  Корислива злочинність - сукупність скоєних на певній території за певний період часу злочинів (осіб, що їх скоїли) з метою безкоштовного задоволення майнових потреб. Розрізняють ненасильницькі та насильницькі види корисливих злочинів. Корисливі злочини проти особистого майна громадян відбуваються по мотиві користі із прямим наміром на незаконне отримання матеріальної вигоди за рахунок інтересів
 5. Класифікація слідчих версій
  Слідчі версії можна будувати щодо розслідуваної події в цілому (наприклад, убивство з метою пограбування і т. ін.). Такі версії називаються загальними. Слідчі версії можуть стосуватися того чи іншого боку злочину. Наприклад, за суб'єктом злочину може бути версія, що вбивство з метою пограбування вчинив колишній коханець жертви. Версія може бути і в такій формі - чоловік високого зросту (сліди
 6. Особливості тактики початкових слідчих дій
  Огляд місця події - масових заворушень потрібно провести негайно після їх учинення. Витрата зусиль на організаційно-управ-лінські проблеми та здійснення перевірки заяви або повідомлення про злочин завжди потребує певного часу. А тому необхідно вжити заходів до організації охорони місця вчинення масових заворушень. Якщо масові заворушення є тривалими в часі, а місцем відповідної події є значні
 7. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (короткий словник)
  Автомат (від гр. аиїотаШз - самострільний) - ручна середньодуль-на (довжина дула - 225-530 мм) багатозарядна автоматична вогнепальна зброя, ведення пострілів з якої можливе як одиночними боєприпасами, так і певною їх кількістю (чергами, серіями). Автомат саморобний (від гр. аиіотаШз - самострільний) - ручна середньодульна багатозарядна автоматична вогнепальна зброя, вироблена індивідуально чи
 8. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
  Криміналістична характеристика — це система відомостей про певні види злочинів, ознаки суб'єкта злочину, його мотиви, предмет посягання, обстановку, злочинні способи, які мають значення для виявлення і розкриття таких діянь криміналістичними засобами, прийомами та методами. Для розуміння сутності криміналістичної характеристики необхідно виходити з того, що в ній відбиваються особливості певного
 9. § 1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності
  До групи злочинів у сфері службової діяльності віднесені такі види суспільне небезпечних діянь, що порушують функції державних органів або органів самоврядування, підприємств, установ або організацій, незалежно від форми власності та галузей діяльності службових осіб (статті 364—370 КК). Для встановлення кримінального механізму службового діяння необхідно з'ясувати: а) чи мало місце порушення
 10. Стаття 27. Види співучасників
  1. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник. 2. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом. 3. Організатором є особа, яка організувала вчинення
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru