Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

Загальна характеристика злочинів проти власності та їхні види.Об'єктом є : суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави.
Суб'єктами права власності виступають - держава, юридичні та фізичні особи.
Предмет: приватне, колективне або державне майно, право на майно, а також дії майнового характеру, напр., при вимаганні (ст.189) та шахрайстві (ст.190).
Об'єктивна сторона: злочини з матеріальним складом - їх обов'язковою ознакою є спричинення внаслідок протиправного діяння суспільно небезпечні наслідків у вигляді матеріальної шкоди відносинам власності.
Закінченими вони є з моменту настання цієї шкоди.
Однак для закінчення таких злочинів як розбій, вимагання, погроза знищення майна не потрібно фактичного настання шкоди (це так звані усічені склади злочинів).
З суб'єктивної сторони: характеризуються прямим умислом, за якого особа усвідомлює, що посягає на чужу власність, на яку вона не має права, передбачає спричинення матеріальної шкоди і бажає цього, одночасно бажаючи власного незаконного збагачення.
Поряд з цим знищення або пошкодження майна (ст. 194) може бути вчинене і з непрямим умислом, а необережне знищення або пошкодження майна (ст. 196) і порушення обов'язків щодо охорони майна (ст. 197) можуть бути вчинені через необережність.
Загальні ознаки: характеризують злочини проти власності, істотно розрізняються між собою за характером діяння, способом їх вчинення, мотивами.
Так, за наявності корисливого мотиву злочини проти власності поділяються на корисливі і некорисливі.
1) корисливі (статті 165—193): пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 185—191); не пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 192, 193);

<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Загальна характеристика злочинів проти власності та їхні види."
 1. Контрольні питання
  Поняття і види злочинів проти приватної власності. Способи вчинення злочинів проти приватної власності. Кримінологічна характеристика особи злочинця. Причини и умови, що детермінують корисливі злочини проти приватної власності. Спеціальні профілактичні заходи щодо злочинів проти приватної власності и практика їх
 2. § 1. Криміналістична класифікація злочинів у сфері економіки
  У зв'язку зі зміною форм власності всі злочини, які здійснюються проти будь-якого виду власності, належать до економічних. Вони посягають на право власності на майно. Чинне кримінальне законодавство передбачає багато видів злочинів, які традиційно класифікують за способом вчинення злочину: привласнення, розтрата, зловживання посадовим становищем, крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство, вимагання,
 3. 32. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти власності.
  Об'єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави. Суб'єктами права власності виступають - держава, юридичні та фізичні особи. Ст.13 Конституції проголошує рівність усіх суб'єктів права власності перед законом і забезпечення захисту їх прав державою. Крім об'єкта, злочини
 4. Контрольні питання
  Поняття некорисливих насильницьких злочинів і їх виокремлення серед інших насильницьких злочинів. Види некорисливих насильницьких злочинів і їх характеристика. Кримінологічна характеристика некорисливих насильницьких злочинів і їх тенденції. Причини й умови вчинення некорисливих насильницьких злочинів. Попередження насильницьких некорисливих
 5. § 2. Злочини проти здоров'я
  До злочинів проти здоров'я належать: різні види тілесних ушкоджень (статті 121 — 125, 128), побої та мордування (ст. 126), катування (ст. 127), спеціальні види тілесних ушкоджень: зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою (ст. 130), зараження венеричною хворобою (ст.
 6. ТЕМА 19КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
  ТЕМА 19КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ
 7. 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
  При класифікації злочинів проти власності слід враховувати дві суттєві обставини: 1) тенденцію до однакового підходу до всіх посягань проти власності, незалежно від її правових форм; 2) неоднакове ставлення до охорони річних форм власності, яке існує поки що в Україні. З урахуванням сукупності об'єктивних та суб'єктивних ознак складів злочинів вважається за можливе виділити загальні групи (види)
 8. Контрольні питання
  Дайте поняття одиничного злочину і назвіть його різновиди. Охарактеризуйте види ускладнених одиничних злочинів. Що таке повторність злочинів і які види повторності Ви знаєте? В чому полягає відмінність повторності злочинів від одиничного продовжуваного злочину? Назвіть ознаки сукупності злочинів і її різновиди. Чим відрізняється сукупність злочинів від конкуренції норм і від складених одиничних
 9. Злочини проти довкілля, їхні види та загальна характеристика.
  Всі природні багатства нашої країни — згідно з Конституцією України є об'єктами права власності Укр. народу Родовий об'єкт: суспільні відносини, що забезпечують охорону довкілля, його наукове обгрунтоване раціональне використання і відтворення природних ресурсів, охорону нормального екологічного стану біосфери. Об'єкти поділеняються на: Злочини у сфері землевикористання, охорони надр,
 10. § 1. Поняття і види злочинів проти громадського порядку та моральності
  Родовим об'єктом злочинів даної групи є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, які забезпечують громадський порядок та моральні основи в суспільстві. Громадський порядок — це стан в суспільстві за якого забезпечуються умови спокійного життя людей. Моральність — це світоглядні уявлення людини, які визначають її поведінку в суспільстві, взаємовідносини з іншими членами суспільства.
 11. § 1. Класифікація злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров'я населення
  Класифікація злочинів, яка розроблена в кримінальному праві та закріплена в кримінальному законі (розділи IX, XII, XIIIКК України), більш прийнятна для конструювання окремих методик розслідування злочинів, ніж та, що наводиться в більшості підручників з криміналістики. В розділах IX, XII, XIII систематизовані склади злочинів, які поділені на три види злочинів: проти громадської безпеки; проти
 12. § 4. Злочини в сфері охорони правна об'єкти інтелектуальної власності
  Ці злочини спрямовані проти інтелектуальної власності, тобто проти прав громадян на володіння, користування, розпоря-дження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, гарантованих ст. 41 Конституції
 13. 3. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Відповідно до Закону України "Про власність" всім власникам законодавче забезпечуються рівні умови захисту грава власності, оскільки всі форми власності рівноправні (ст. 2, 48 Закону "Про власність"). Впровадження такого положення в чинне законодавство є закономірним результатом поступового входження України в світову ринкову економіку і вдосконалення свого законодавства згідно із загальними
 14. Некорисливі злочини проти власності, їхні види та загальна характеристика.
  - умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК), Особа усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння, передбачає та бажає настання суспільно небезпечних наслідків, якщо це прямий умисел. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч.2 ст.194) є вчинення його: шляхом підпалу; вибуху чи іншим загально-небезпечним способом; в особливо великих розмірах; що спричинило загибель людей чи інші тяжкі
 15. § 1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
  Розділ XX Кримінального кодексу України 2001 року вперше виділив злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які світове співтовариство визнає особливо небезпечними для людства, тому що вони, наприклад, ведення агресивної війни, застосування зброї масового знищення, геноцид, підривають основи міжнародних відносин і можуть призвести до загибелі людства. Важливою особливістю
 16. § 1. Поняття і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  Родовим об'єктом складів злочинів, передбачених розділом XI КК, є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини у сфері безпеки руху та експлуатації всіх видів транспорту, в тому числі магістральних трубопроводів. Для окремих видів злочинів характерним є наявність додаткового об'єкту — відносин щодо охорони життя і здоров'я особи. • 204 Глава 25. Протиправні діяння, відповідальність за
 17. §1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  Родовим об'єктом злочинів, передбачених розділом IV Особливої частини КК є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, які забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина. Конституція України (ст.ст. 21— 62) гарантують людині і громадянину низку прав, які захищаються законодавством, зокрема кримінальним. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод
 18. Склад злочину
  визначається як сукупність встановлених у кримінальному законодавстві об'єктивних та суб'єктивних правових ознак, які характеризують певне суспільно небезпечне діяння як злочин. Ці ознаки є типовими й необхідними для конкретних видів злочину. Саме наявність їх "набору" свідчить про вчинення певного злочину, наприклад, саме вбивства, крадіжки, службового підроблення тощо. Звичайно, кожний випадок
 19. Психологічні аспекти криміналістичної характеристики злочинів
  Психологічні основи криміналістичної характеристики злочинів започатковуються передовсім через особу злочинця, його індивідуально-типологічні особливості, тип нервової системи та інші ознаки. Це означає, що криміналістична характеристика кожного злочину має свою специфічну психологічну особливість, сутність якої залежить від структури останньої. Оскільки систему відомостей про ті чи інші види
 20. § 1. Поняття та види злочинів проти громадської безпеки
  Безпека людини визнається в Україні однією з найвищих соціальних цінностей (ч. 1 ст. 3 Конституції України). Безпеці людей, їх життєдіяльності та завдають шкоди злочини проти громадської безпеки, чим і обумовлено їх велику суспільну не- безпечність . Родовим об'єктом цих злочинів є громадська (загальна) безпека - стан захищеності людей та інших соціальних цінностей від джерел підвищених небезпек
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net
Рейтинг@Mail.ru