Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

32. Виробниче освітлення і його значення. Види виробничого освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування.


Виробниче освітлення – це система заходів і пристроїв, що забезпечують сприятливу роботу зорового аналізатора людини та виключають шкідливий або небезпечний вплив світла на нього в процесі праці.
Освітлення у виробничих будинках і на відкритих площадках здійснюється природним і штучним світлом. При недостатності природного застосовують сполучене освітлення, при якому у світлий час доби використовується одночасно природне і штучне освітлення.
Нормуються всі види освітлення за характеристикою зорової роботи (ступеня її точності) відповідно до вимог СНиП ІІ-4-79 «Природне і штучне освітлення. Норми проектування», згідно з яким для створення нормальних умов роботи зорового аналізатора людини в процесі праці повинні виконуватися такі основні вимоги:
- освітленість на робочих місцях має відповідати характеру зорової роботи (забезпечення необхідної освітленості робочих поверхонь поліпшує умови бачення об'єктів, підвищує продуктивність праці);
- рівномірний розподіл яскравості на робочій поверхні (при нерівномірній яскравості в процесі роботи око змушене переадаптуватися, що веде до стомлення зорового аналізатора);
- відсутність різких тіней на робочих поверхнях (у полі зору людини різкі тіні спотворюють розміри й форми об'єктів розрізнення, що додатково втомлює зір, а тіні, що рухаються, можуть призвести до травм);
- відсутність блисткості й засліпленості (блисткість викликає порушення зорових функцій, а засліпленість – призводить до швидкого втомлення зорового аналізатора і зниження працездатності людини);
- сталість освітленості в часі (коливання освітленості викликає переадаптацію ока, призводить до значного втомлення);
- правильна передача кольору (спектральний склад штучних джерел світла повинен бути максимально наближений до спектра природного освітлення);
- забезпечення електро-, вибухо- і пожежонебезпечності;
- економічність.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "32. Виробниче освітлення і його значення. Види виробничого освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування."
 1. 51. Небезпека, її види.
  Залежно від виробничих обставин в процесі праці організм людини сприймає комплекс чинників, що можуть позитивно або негативно впливати на стан її здоров‘я та рівень працездатності. Залежно від інтенсивності та часу дії ці чинники можуть бути небезпечними або шкідливими. Небезпечними називаються чинники, здатні при відповідних умовах викликати гостре порушення здоров‘я або загибель організму;
 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (короткий словник)
  Автомат (від гр. аиїотаШз - самострільний) - ручна середньодуль-на (довжина дула - 225-530 мм) багатозарядна автоматична вогнепальна зброя, ведення пострілів з якої можливе як одиночними боєприпасами, так і певною їх кількістю (чергами, серіями). Автомат саморобний (від гр. аиіотаШз - самострільний) - ручна середньодульна багатозарядна автоматична вогнепальна зброя, вироблена індивідуально чи
 3. § 1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
  Злочинні порушення правил безпеки дорожнього руху характеризуються широкою розповсюдженістю і мають підвищену суспільну небезпеку. Так, щороку в Україні скоюється в середньому 40 тис. дорожньо-транспортних подій, внаслідок яких гине 7 тис. людей і десятки тисяч одержують поранення. Кримінальна відповідальність за дорожньо-транспортні події передбачена ст. 286 КК («Порушення правил безпеки
 4. § 3. Наступний етап розслідування
  Початковий етап розслідування часто дає можливість встановити наявність наслідків злочинних порушень правил екологічної безпеки, зафіксувати сліди злочину. Однак для повного, всебічного і об'єктивного розслідування необхідно встановити важливі обставини шляхом провадження ---------------------------------------------------------------------- 665 Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
 5. I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
  Формування правової держави неможливо без надiйного правового захисту кожної особи, забезпечення прав i свобод кожного громадянина. В сучасних умовах в Украєнi необхiдно знайти компромiс, рацiональне спiввiдношення мiж iнтересами та потребами особистостi i суспiльства. Але у цьому питаннi неможливо дiйти до крайностi. Проголошення безумовного прiоритету iнтересiв особистостi без врахування
 6. § 3. Право подружжя на спільне майно
  Як вже зазначалося, у разі відсутності між подружжям шлюбного контракту, правовий режим їх майна визначається відповідно до положень сімейного законодавства, які мають імперативний характер, тобто подружжя не може односторонньо змінювати встановлений законом правовий режим на власний розсуд. Однак подружжя не позбавлені права вчиняти будь-які дії щодо придбаного в період шлюбу майна, в тому числі
 7. Предмет і метод адміністративного права
  Адміністративне право являє собою окрему галузь правової системи України, що покликана регулювати особливу групу суспільних відносин. Головною їх особливістю є те, що вони виникають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері державного управління у зв'язку з організацією та функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рівнях управління в державі. предмет регулювання адміністративного
 8. 34. Природне освітлення, його значення. Нормування природного освітлення, його коефіцієнт.
  Природне освітлення, створюване денним світлом (небозводом), найбільш благотворно діє на людину, не вимагає витрат енергії. Природне освітлення у виробничих приміщеннях залежить: - від кліматичних і сезонних умов, часу доби; - від напрямку надходження світлового потоку. При цьому воно може бути бічним, верхнім або комбінованим. Бічне освітлення здійснюється через вікна у стінах, верхнє – через
 9. Початковий та подальші етапи досудового слідства в кримінальних справах про злочини проти здоров 'я особи
  Початковий етап розслідування злочину проти здоров'я особи - це перший часовий період процесу досудового слідства кримінальної справи про дане злочинне діяння, що становить єдину систему слідчих, оперативно-розшукових, організаційно-планових та інших дій відповідно до типових слідчих ситуацій, об'єднаних завданнями кримінального судочинства, який поступово зміниться наступним, другим етапом.
 10. Криміналістична характеристика підпалів та порушень установлених законодавством вимог пожежної безпеки
  Пожежі, учинені як суспільно небезпечні винні діяння (кримі: нальні пожежі), на відміну від пожеж, викликаних діями стихійних сил природи, є наслідком навмисних дій людей (підпали) чи злочинних порушень установлених законодавством вимог пожежної безпеки. Тому кримінальні пожежі можна класифікувати за двома підвидами: пожежі, що виникають у результаті підпалу (умисне знищен ня або пошкодження
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru