Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

31. Безпека при експлуатації балонів. Класифікація балонів. Паспорт балона. Випробування балонів на міцність і герметичність.


У виробничих процесах часто застосовують різноманітні балони, призначені для зберігання, перевезення та використання стиснених (азот, повітря, кисень, сірководень), зріджених (аміак, сірчистий ангідрид, діоксид вуглецю, фреон) чи розчинних (ацетилен) газів під тиском 0,6 15 МПа. Найчастішими причинами вибухів балонів є: - удари або їх падіння, особливо при високих чи низьких температурах, оскільки у першому випадку різко зростає тиск у балоні за рахунок нагрівання газу, що міститься у ньому, а у другому - матеріал, з якого виготовлений балон, набуває крихкості; - переповнення балона зрідженим газом без залишення вільного нормованого об'єму (біля 10% від усього об'єму балона); - нагрівання балона сонячними променями чи іншими джерелами, що спричиняє збільшення тиску у ньому вище допустимого; - помилкове використання балона, наприклад наповнення кисневого балона метаном; - занадто швидке наповнення балона, яке також супроводжується різким нагріванням газу і, як наслідок, збільшенням тиску. Застосування спеціальних матеріалів і способів виготовлення, що підвищують механічну міцність балонів, обладнання запобіжними ковпаками й опірними башмаками підвищує їх безпеку. Балони виготовляють з вуглецевої та легованої сталі безшовними при тиску 3 МПа і вище, та зварними зі швами при меншому тиску. Вентилі та редукційні клапани забезпечують відбір газу при більш низькому тиску, ніж у балоні, що запобігає вибуху балона при наповненні чи відборі. Для запобігання неправильному використанню балонів, призначених для різних газів, вентилі мають різну різьбу (для кисню та інертних газів - праву, для горючих - ліву). Крім того, балони фарбують у різні кольори та наносять на них кольорові смуги та відповідні написи
При зберіганні балонів необхідно їх розміщувати на відстані не менше 1 м від джерел тепла та на відстані не менше 5 м від джерел відкритого полум'я. Переміщення балонів здійснюють за допомогою спеціально пристосованих для цього візків або інших пристроїв. Балони зберігаються і транспортуються з накрученими запобіжними ковпаками. Під час перевезення у горизонтальному положенні між балонами встановлюються підкладки із дерев'яних брусів з вирізаними гніздами, та одягаються мотузкові або гумові кільця товщиною не менше 25 мм (по два кільця на балон), на які балони опираються, при цьому вентилі балонів укладають в один бік. Перевезення балонів у вертикальному положенні здійснюють у спеціальних контейнерах або без них з використанням прокладок між балонами і стропувальним закріпленням від можливого падіння. Газові балони зберігаються як у спеціальних приміщеннях (складах), так і на відкритому повітрі за умови їх захисту від сонячних променів та дії атмосферних опадів. Наповнені балони зберігаються у вертикальному положенні в спеціальних гніздах, клітках або огороджуються бар'єром для запобігання їх падінню. Балони без башмаків можуть зберігатись у горизонтальному положенні на дерев'яних рамах або стелажах.
Склади для зберігання балонів з газами будуються одноповерхові з негорючих матеріалів, що не утворюють іскор. При зберіганні на балони не повинно потрапляти сонячне проміння. Не допускається зберігати разом з балонами вибухо- та пожежонебезпечні матеріали. Приміщення повинні добре вентилюватися. Електричні мережі повинні бути виконані в іскрозахисному варіанті. Балони з отруйними газами зберігають в спеціальних закритих приміщеннях. При обслуговуванні, переміщенні і транспортуванні балонів повинні виконуватись правила безпеки, що виключають можливість травмування людей та пошкодження балонів.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "31. Безпека при експлуатації балонів. Класифікація балонів. Паспорт балона. Випробування балонів на міцність і герметичність."
 1. 21. Визначення “посудина, що працює під тиском”. Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском.
  Посудиною, що працює під тиском, називають герметично закриту ємність, призначену для ведення хімічних і теплових процесів, а також для збереження і перевезення стиснутих зріджених чи розчинених газів і рідин під тиском (парові, водогрійні котли, компресори, газові балони, паро-газопроводи, автоклави). Фактори, що сприяють вибуху котла, який працює під тиском: 1. Порушення технічних вимог
 2. 27. Реєстрація посудин, що працюють під тиском, їх обслуговування та технічне посвідчення.
  Обладнання, що працює під тиском, підлягає технічному опосвід-ченню до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації і, в необхідних випадках, - позачергово. Посудини, що належать до першої групи, до пуску в роботу повинні пройти опосвідчення органами Держнаглядохоронпраці і отримати дозвіл на експлуатацію. Технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском, буває двох видів: - часткове
 3. 24. Класифікація посудин, що працюють під тиском. Паспорт посудини.
  Категорія посудин, запобіжних пристроїв та приладів, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного більше ніж на 0,5 бар, визначається таким чином: - Для газоподібного середовища і тих рідин, тиск пари яких при максимально припустимій температурі перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мбар) більше ніж на 0,5 бар: а) для групи 1, якщо місткість перевищує 1 л і добуток PS x V
 4. § 1. Поняття і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  Родовим об'єктом складів злочинів, передбачених розділом XI КК, є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини у сфері безпеки руху та експлуатації всіх видів транспорту, в тому числі магістральних трубопроводів. Для окремих видів злочинів характерним є наявність додаткового об'єкту — відносин щодо охорони життя і здоров'я особи. • 204 Глава 25. Протиправні діяння, відповідальність за
 5. 29. Безпека при експлуатації компресорних установок. Запобіжні, сигналізуючі і блокувальні пристрої.
  Безпека експлуатації посудин, що працюють під тиском, досягається організаційними заходами та технічними засобами. До організаційних заходів відносяться: 1. правильний розрахунок на статичні й динамічні навантаження; 2. застосуванням якісних матеріалів, передбачених розрахунком; 3. дотримання вказаної технології при виготовленні посудини; 4. своєчасне проходження випробувань; 5. відповідна
 6. 35. Безпека підіймально-транспортного обладнання. Вантажопідіймальні засоби. Небезпечні фактори, що виникають при експлуатації обладнання. Статичні та динамічні випробування.
  Державний нагляд за технічним станом вантажопідіймальних машин здійснюють органи Держгірпромнагляду. Перед пуском машин у роботу їх необхідно зареєструвати. Згідно з Правилами реєстрації підлягають наступні вантажопідіймальні машини: - крани всіх типів вантажопідйомністю понад 1т; - екскаватори, призначені для роботи з гаком, грейфером або магнітом, вантажопідйомність яких перевищує 1т; - крани
 7. § 48. Розслідування кримінальних справ про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами
  § 48. Розслідування кримінальних справ про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними
 8. 19.1. Кримінологічна характеристика необережної злочинності
  Необережна злочинність - це сукупність необережних злочинів, які вчинені в державі чи регіоні за певний період часу. Необережні злочини вчиняють у багатьох сферах суспільного життя. Шкода від таких злочинів (кількість травмованих і матеріальні збитки) дуже велика й перевищує шкоду від умисних злочинів. Необережні злочини пов'язані з порушенням певних правил поведінки, більшість з яких зафіксовані
 9. 46. Причини електротравм.
  Електротравми можуть бути наслідком технічних, організаційно-технічних, організаційних і організаційно-соціальних причин. До технічних причин належать: недосконалість конструкції електроустановки і засобів захисту, допущені недоліки при виготовленні, монтажі і ремонті електроустановки. Крім перерахованих, технічними причинами електротравм можуть бути несправності електроустановок, що виникають в
 10. § 2. Злочини проти екологічної безпеки
  Порушення правил екологічної безпеки (ст. 236). Об'єктом злочину є екологічна безпека довкілля. Екологічна безпека нашої держави як явище є складовою загальної безпеки разом з іншими її видами, формуючи систему національної безпеки України. У статті 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» зазначено, що екобезпека «є таким станом навколишнього природного середовища, при
 11. звільнення від відбування покарання:
  особи, засудженої за діяння, караність якого законом усуне на (ч. 2 ст. 74); з випробуванням (ст.ст. 75—78); з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79); у зв'язку із закінченням строків давності виконання обви нувального вироку (ст. 80); умовно-дострокове звільнення (ст. 81); вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох ро ків (ст. 83); у
 12. Ст. 89 КК України передбачає вiдповiдальнiсть лише за умисне знищення або пошкодження державного або колективного
  Ст. 89 КК України передбачає вiдповiдальнiсть лише за умисне знищення або пошкодження державного або колективного майна. Субуктами вiдповiдальностi за дiяння, передбачене ч. I ст. 89 КК України, у особи, якi досягли 16-рiчного вiку, а субуктами вiдповiдальностi за ч. 2 IЗ ст. 89 КК України особи, якi досягли 14-рiчного вiку. Карається умисне знищення або пошкодження державного чи колективного
 13. 33. Класифікація вантажів залежно від їх небезпечності та маси одного місця. Механізація вантажно-розвантажувальних робіт. Норми розміщення вантажів вручну.
  За ваговими властивостями вони поділяються на три категорії: І – вантажі вагою одного місця до 80 кг, а також сипучі, штучні, що перевозяться навалом; ІІ - вантажі вагою одного місця від 80 до 500 кг; ІІІ - вантажі вагою одного місця понад 500 кг. За ступенем небезпеки при навантажуванні, розвантажуванні вантажі поділяються на сім груп: - вантажні мало небезпечні; - горючі вантажні; - пилові
 14. Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах
  1. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана Їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого,- карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з
 15. 19.3. Запобігання необережній злочинності
  Заходи впливу на необережну злочинність можна поділити на три групи: заходи впливу на людський фактор; гарантування безпечної експлуатації джерел підвищеної небезпеки; • конструктивна безпека технічних заходів. Основними заходами в запобіганні необережним злочинам, пов'язаних з легковажністю та недбалістю, професійною непридатністю операторів, джерел підвищеної небезпеки, учасників інших робіт,
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru