Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

114. Види експортних (імпортних) ліцензій (квот)


З метою формування раціональної структури експорту деяких видів товару і захисту внутрішнього ринку відповідно до ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.95 р. установлений режим ліцензування і квотування.
В Україні діють шість видів експортних (імпортних) ліцензій:
ліцензія генеральна — відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах);
ліцензія разова (індивідуальна) — разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції;
ліцензія відкрита (індивідуальна) — дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу;
ліцензія антидемпінгова — належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів;
ліцензія компенсаційна — належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару
(товарів), який є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів;
ліцензія спеціальна — належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів.
Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один
вид ліцензії.
Шість видів експортних (імпортних) квот (контингентів) діють
в Україні:
квоти (контингенти) глобальні — квоти, що встановлюються по товару (товарах) без визначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;
квоти (контингенти) групові — квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;
квоти (контингенти) індивідуальні — квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватися або з якої він (вони) може імпортуватися;
квоти антидемпінгові — граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;
квоти компенсаційні — граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;
квоти спеціальні — граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.
Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид квоти.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "114. Види експортних (імпортних) ліцензій (квот)"
 1. 3.1. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
  Під час вивчення цього питання насамперед потрібно звернути увагу на те, що відповідно до ст. 16 Закону ліцензування і квотування експорту та імпорту запроваджуються Україною самостійно в особі її державних органів у разі: різкого погіршення розрахункового балансу України, якщо негативне сальдо його перевищує на відповідну дату 25 % від загальної суми валютних вимог України; досягнення
 2. ЗМІСТ
  Передмова З Розділ 1. ГОСПОДАРСЬКЕ (ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ) ПРАВО 4 Господарський кодекс України 4 Господарська діяльність і господарські відносини 6 Поняття і види підприємницької діяльності 8 Законодавче визначення поняття підприємництва 10 Ознаки підприємницької діяльності 12 Ризик у підприємницькій діяльності 15 Цілі підприємницької діяльності 17 Поняття підприємницького права 20 Поняття і
 3. 17.1. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання
  Основні принципи зовнішньоекономічної діяльності визначені Законом України від 3 серпня 1990 р. "Про економічну самостійність України". До них належать такі принципи: а) суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоеконо мічноїдіяльності; б) свободи зовнішньоекономічного підприємництва; в) юридичної рівності і недискримінації; г) верховенства закону; д) захисту інтересів суб'єктів
 4. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елемента
  Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елемента підпорядковується загальному механізму правового регулювання підприємництва. В той же час є низка особливостей, спричинених економічними реаліями, традиційними зв'язками, вимогами міжнародного співтовариства тощо. Наприклад, відповідно до ч. ЗО ст.1 МК України підприємство визначено як будь-яка юридична особа, зареєстрована як
 5. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ МИТНОЇ СПРАВИ
  Знайомство з предметом «Правові основи митної справи в Україні» доцільно розпочати з визначення та засвоєння термінів і понять, які використовуються у даній галузі суспільно-економічної діяльності, що сприятиме прискореному оволодінню митно-правовою термінологією та самим предметом. Отже, основні терміни та поняття: валютні цінності: валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів,
 6. Ліцензії на імпорт (експорт)
  видаються Міністерством зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі. Нині в Україні застосовуються такі види імпортних (експортних) ліцензій: генеральна і разова (індивідуальна). Ліцензія повинна містити: номер та вид ліцензії; офіційне найменування суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності; найменування та вид товару; найменування виробника та споживача товару; шифр та назву країни, в яку
 7. § 1. Криміналістична характеристика вимагань
  Вимагання є одним із найбільш соціальне небезпечних і поширених злочинів. Вимагання передбачає вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів усіх осіб, пошкодження або знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому відомі чи під охороною,
 8. 42. Ліцензування і квотування експортно-імпортнихоперацій
  Згідно з Законом про ЗЕД, ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається як комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів. Ліцензування експорту товарів запроваджується у разі: значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку, особливо сільськогосподарської продукції,
 9. § 5. Правове регулювання експортно-імпортних операцій
  Експорт (експорт товарів) являє собою продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. Імпорт (імпорт товарів) — це купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності
 10. Порядок пропуску майна юри-дичних осіб.
  Майно — це будь-яка переміщувана через митний кордон продукція, не призначена для комерційних цілей. Організація, яка планує здійснити тимчасове ввезення (вивезення) майна (зразків продукції, майна творчих колективів, спортивних команд, виставки та ін.), повинна представити в митницю такий пакет докумен-тів: договір (протокол намірів, запрошення); відношення на ім’я начальника митниці, в якому
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru