<< Предыдушая Следующая >>

Активні операції банку

– операції банку, спрямовані на розміщен- ня ресурсів банку. Обліковуються за активом балансу або на активних рахунках позабалансового обліку.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Активні операції банку"
 1. Пасивні операції
  – операції банку, спрямовані на формування ре- сурсів банку. Обліковуються в пасиві балансу. Розрізняють пасивні операції з формування капіталу та пасивні операції з формування за- лучених
 2. Дилінг
  – операції купівлі-продажу, які банк здійснює від власного імені, але за дорученням та за кошти клієнтів. Таким чином, формаль- но ці операції відображаються в балансі банку, хоча реально вся виго- да та ризик від таких операцій належать клієнтам
 3. Позабалансові операції
  Якість позабалансових активів добра, вони не несуть підвищеного ри- зику для Банку. Негативно класифіковані позабалансові операції становлять лише 0,13 % позабалансових активів, що підлягають резервуванню. Резерв під позабалансові операції сформовано в повному
 4. Клієнтські операції
  (в контексті торговельної книги) – операції, які банк здійснює від власного імені, але за дорученнями та за кошти клієнтів – купівля цінних паперів, іноземної валюти та банківських металів. Внаслідок особливостей бухгалтерського обліку ці операції включаються до торговельного портфеля (торговельної книги) банку, оскільки не можуть бути віднесені до банківської
 5. Кореспондентські рахунки
  Ризик, притаманний операціям Банку із розміщення коштів на корес- пондентських рахунках в інших банках (ностро), незначний. На момент інспектування у Банку не було залишків коштів, розміщених на кореспон- дентських рахунках у банках, що визнані банкрутами, ліквідуються чи зареєстровані в офшорних зонах. На 01.01.2004 залишки коштів за кореспондентськими рахунками (нос- тро) склали 5,4 % активів
 6. Учасники банку
  – засновники банку, акціонери банку, який є ак- ціонерним товариством, учасники банку, який є товариством з обме- женою відповідальністю, і пайовики кооперативного
 7. Неплатоспроможність банку
  – неспроможність банку своєчасно та в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через відсут- ність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми, що ста- новить менше однієї третини мінімального розміру регулятивного ка- піталу
 8. Завдання № 2
  Територіальне управління НБУ одержало пакет документів від акціонерно-комерційного банку “Бізнес” про внесення змін в установ- чі документи у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу на 45 млн. грн. за рахунок додаткового внеску акціонера – фірми “Орайн”. Фірма має такі показники, млн. грн.: • сума джерел власних і прирівняних до них коштів – 185; • кошти статутного та резервного фондів і кошти
 9. Філія банку
  – відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від іме- ні
 10. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
  1. Особливості створення банку з іноземним капіталом. 2. Надання дозволу з боку НБУ на придбання та збільшення істотної участі в банку. 3. Порядок розрахунку та мінімальний розмір регулятивного капіталу комерційного банку. 4. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу. 5. Порядок формування статутного капіталу комерційного банку. 6. Порядок розрахунку власних коштів юридичних
 11. Завдання № 5
  Правління акціонерно-комерційного банку “Енергія” 5 вересня поточного року прийняло рішення про створення філії в м. Суми. 1. Укажіть, за яких умов цей банк зможе здійснити рішення свого правління. 2. Визначте перелік питань, які зумовлять поведінку комерційного банку і територіального управління Національного банку України в цій ситуації. 3. Визначте, в яких випадках територіальне управління
 12. Довідка про перевірку
  (інспектування) – документ, що складаєть- ся інспектором за довільною формою і не потребує затвердження, про результати перевірки окремих напрямів діяльності/операцій банку, його філії або іншого власного підрозділу банку чи про перевірку ін- шої особи, яка охоплюється наглядовою діяльністю Національного
 13. Поточний контроль
  Нормативною базою поточного контролю є: • Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затверджене постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 р. № 276; • Положення про застосування Національним банком України захо- дів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369. Поточний контроль
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru